Introduktion

Ringby Registrering rådgiver virksomheder professionelt og fordomsfrit i relation til fortolkning af lovgivningen ved udarbejdelse af dokumentation for CE-mærkning af medicinsk udstyr, og for udarbejdelse af dokumentation for registrering af medicinsk udstyr i USA og andre dele af verden. RR hjælper med dokumentationen fra ide til markedsføring herunder

 • registreringsstrategi
 • udarbejdelse af dokumentation
 • implementering af kvalitetsstyring
 • intern audit
 • risikostyring
 • litteratursøgning, medicinsk og toksikologisk litteratur
 • klinisk evaluering/kliniske studier/usability
 • toksikologisk risikovurdering og biologisk evaluering
 • evaluering af markedsførings materiale/brugervejledning og mærkning
 • udarbejdelse af technical files 
 • post market surveillance

LLR har en bred naturvidenskabelig baggrund og efterfølgende 20 års erfaring med opgaver indenfor kvalitetsstyring og registrering af mange forskellige produkttyper - ifølge lovgivningen i EU - indenfor alle risikoklasser af medicinsk udstyr. Desuden har LLR nogen erfaring med lovgivningen i USA, Canada, Asien, Afrika, Sydamerika m.m.

LLR sørger for at deltage i kurser og konferencer for at opdatere min faglige viden løbende og arbejder både for virksomheder i EU og udenfor EU. LLR kan rådgive, evaluere og udarbejde dokumentation på baggrund af egne erfaringer i dialog med myndighederne og andre specialister, men ikke godkende dokumentationen. Der hvor LLRs viden slipper op, kontakter LLR andre eksperter for samarbejde.

Arbejdet med lovgivning og dokumentation fordrer en god etik og høj troværdighed. Ringby Registrering har en Rådgiver-forsikring hos IF, og stiller derfor visse minimumskrav - så LLR kan stå inde for den udarbejdede dokumentation. LLR arbejder både for store og små virksomheder, ude i virksomhederne, og/eller fra kontoret i Roskilde. Desuden afholder LLR også kurser i virksomhederne der tilpasses virksomhedens behov. Ring og hør nærmere eller kontakt Lise-Lotte Ringby for et uforpligtende møde.

Subscribe to Ringby Registrering RSS